Historia

PROBOSZCZOWIE
-  ks Jerzy Adamczewski 2012 
-  ks. Ludwik Solecki 2006 - 2012
-  śp. ks. Władysław Karwacki 1966 - 2006

POWOŁANIA
Z NASZEJ PARAFII


- ks Tomasz Kołodziej (świec. 28.05.2011)
- ks. Przemysław Jaskot SDB (21.05.2016)

Z KRONIKI PARAFIALNEJ