TOM II

W drugim tomie kroniki parafialnej zapisano:


ROK 1998 
- Żyjąc, być użytecznym dla drugich – nowy sztandar i krzyże zawieszone we wszystkich klasach w Zespole Szkół Elektronicznych
- Obłóczyny alumnów WSD w Legnicy
- Święty Mikołaj wizytuje diecezje legnicką Msza św. w intencji ojczyzny w parafii pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu
2.02. Matki Bożej Gromnicznej
25.02. roda Popielcowa
1.03. Złoty jubileusz powrotu Franciszkanów do Legnicy
28.03. Coraz bliżej uznania cudu: na oczach papieża hostia zamieniła się w Ciało i Krew Chrystusa
1.04. Wielka przeprowadzka w Bolesławcu: Pomnik Chrystusa przygarniającego dzieci na pl. Zamkowym
29.03. Świętując razem z braćmi prawosławnymi jubileusz 50-lecia cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy
25.03. Szósta rocznica utworzenia Diecezji Legnickiej
Rekolekcje dla lekarzy u Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
28.07. Konkordat miedzy Stolicą Apostolska i Rzeczpospolita Polską
5.04. Niedziela Palmowa
9-12.04. Triduum Paschalne
19.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
19.04. Wilno skapane w promieniach Miłosierdzia
11.11. Bolesławiec świętuje 11 listopada
26.04. Ks. Roman Łach pomaga Ks. Władysławowi Karwackiemu w posłudze kapłańskiej
11.05. Malowanie kościoła
31.05. Niedziela Zesłania Ducha Św. - Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas III
3.06. Pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych do Częstochowy
30.05. Neoprezbiterzy z Bolesławca: Ks. Tomasz Biszko i Ks. Mirosław Makowski
2.06. Rocznica wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Legnicy
11.06. Boże Ciało
17.06. Msza św. na zakończenie roku szkolnego
20.06. Festyn parafialny na Osiedlu Kwiatowym

21.06. Msza św. prymicyjne ks. Tomasza Biszko
23.06. Zjazd kapłanów z okazji 37 rocznicy świeceń
28.06. Sakrament bierzmowania w naszej parafii
12.08. Msza św. Za bluesa na Osiedlu Kwiatowym
4.10. MISJE ŚWIĘTE W PARAFII
11.10. Odpust parafialny z udziałem ks. Bp Tadeusza Rybaka
Przygotowania do roku jubileuszowego
Wybory samorządowe
Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II
27.09. 45-lecie świeceń kapłańskich Ks. Władysława Rączki
25.10. Konsekracja kościoła pw. Świętych Cyryla i Metodego
W przeddzień uroczystości Chrystusa Króla JE bp Tadeusz Rybak poświęcił pomnik Jana Pawła II
Kantata „Stwarzanie Świata"
Od 1.11.1998 w każda niedziele i święta Msza św. o godz. 10.00 jest odprawiana dla dzieci i młodzieży
Adwent 1998
Bożę Narodzenie 1998, Pasterki o godz. 22.00 i 24.00
25.12. śpiewał chór „Jutrzenka"
Pomnik Jana Pawła II przy kościele pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu
30.08.  Legnica – odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
18.10 – 22.11  Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bolesławcu
21.11. Dzień skupienia pracowników Poradni Rodzinnych diecezji legnickiej

ROK 1999

Rozpoczęcie Nowego Roku uroczysta Msza św. o godz. 10.00
23.01. Poświęcenie świetlicy w Bolesławicach
Wizyta duszpasterska w naszej parafii
17.02 Środa Popielcowa
1-4.04. Triduum Paschalne
10.02. Uroczystości Sybirackie
Jesienne spotkania formacyjne pielęgniarek i położnych
Maryja z Nazaretu przybywa do Polski
03.05. Uroczystość Maryi Panny Królowej Polski
13.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
23.05. Zesłanie Ducha Świętego – Pierwsza Komunia Święta
26.05. Dzień Matki i inscenizacja dzieci
25.05. Pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych z Ks. Władysławem do Częstochowy
3.06. Uroczystość Bożego Ciała
6.06. Rocznica desantu wojsk alianckich w Normandii

Golgota wschodu – 5 marca 1940 rok
5-17.06. VII PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI
21.10. Otwarcie hali sportowej w Bolesławcu
27.10. Wizytacja kanoniczna w parafii – Ks. Bp Stefan Regmunt
Dla upamiętnienia 2000-lecia chrześcijaństwa układa się wokół cmentarza przykościelnego nową posadzkę oraz likwiduje się część cmentarza grzebalnego przenosząc nagrobki wokół muru ogrodzeniowego oraz wykonuje się nowe dojście do groty.
3.10. Odpust parafialny
1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
21.11. Uroczystość Chrystusa Króla
ADWENT – roraty o godz. 7.00
Pierwsze spotkanie jubileuszowe w Bolesławcu
Przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu w Bolesławcu
19.12. IV Niedziela Adwentu – Renowacja Misji Świętych
Jubileuszowe Boże Narodzenie

ROK 2000 ROK JUBILEUSZOWY „OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI" ODPUST JUBILEUSZOWY 2000 LAT CHRZESCIJAŃSTWA
26.02. Pierwsze spotkanie odpustowe dla mieszkańców Bolesławca – kościół pw. WNMP
12.12. Konsekracja katedry katolickiej w Moskwie
4.03. Zabawa karnawałowa
8.03. Środa Popielcowa
20-26.03. Jan Paweł II w Ziemi Świętej
Rocznica deportacji ludności polskiej ze wschodnich rubieży II rzeczpospolitej
Historia i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (ASC)
20-23.04. TRIDUUM PASCHALNE
13.04. Figurki odnowione przez pana Mieczysława Smusza umieszczone we wnętrzu kościoła
30.04. Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej
29.04. Drugie spotkanie jubileuszowe w Bolesławcu
14.06. Rada Duszpasterska w Legnicy
11.06. Zesłanie Ducha Świętego – Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii
22.06. Boże Ciało
6.07. Narodowa Pielgrzymka Polaków, Rzym 2000
28.07. Otwarcie i poświęcenie cmentarza w Katyniu
14.06. Nominacja Ks. Prałata Władysława Karwackiego
10-25.07. Ks. Władysław Karwacki uczestniczył w pielgrzymce do Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rosji
19.08. XV Światowe Dni Młodzieży, Rzym
24-28.07. Rekolekcje jubileuszowe dla dorosłych w Bolesławcu
28.08. Rozpoczęto prace przy remoncie muru przykościelnego
8.10. Odpust Parafialny
15.10. Święto Ks. Proboszcza i Parafii – podniesienie do godności PRAŁATA ks. mgr Władysława Karwackiego
15.10. Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości Ks. Kanonik Władysław Karwacki
25.10. Sejm ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynał Stefana Wyszyńskiego
16.10.  XXII Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II
4.11. Nabożeństwo jubileuszowe w Bolesławcu
1.11.Uroczystość Wszystkich Świętych – słowo Kapelana Pomordowanych na Wschodzie
ADWENT – roraty o godz. 7.00
6.12. Święty Mikołaj obdarował ok. 100 dzieci
3.12. Nowi członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych
2.12. Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez Radę Parafialną
10.12. Pomagamy Kościołowi na Wschodzie
24.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
31.12. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewanie Te Deum

ROK 2001
1.01. Uroczysta Msza św. o godz. 10.00
2.01. Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej
14.02. Uroczystość św. Cyryla i Metodego – Adoracja Najświętszego Sakramentu
28.02. Środa Popielcowa
01.03. Oddano do konserwacji obraz z ołtarza głównego
Odmówili parafii – przekazanie budynku przy ul. Widok
Decyzja po decyzji – w prawie przekazania jednego z budynków
31.03. Został przywieziony odrestaurowany obraz MB Różańcowej z ołtarza głównego
1-4.04. Rekolekcje Wielkopostne
26.03. 40-lecie święceń kapłańskich Ks. Władysława Karwackiego
3.06. Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii
10.06. Rocznica przyjęcia Pierwszej Komunii św.
16.06. Pielgrzymka do Częstochowy dzieci Pierwszokomunijnych
15.04. Wielkanoc
3.06. Niedziela Zesłania Ducha Świętego
14.06. Boże Ciało
27.06. Spotkanie kolegów kursowych Ks. Władysława Karwackiego w 40 rocznicę święceń kapłańskich – obchody poprzedziły trzydniowe rekolekcje
Rubinowy jubileusz kapłaństwa
9.09. 60-lecie małżeństwa Państwa Anny i Władysława Jawny
23.09. Wybory parlamentarne
12.09. Jan Paweł II o ataku terrorystycznym na USA
7.10. Odpust Parafialny w naszej parafii
Poświęcenie kaplicy w Przejęsławiu
14.10. Dzień skupienia lekarzy w klasztorze Sióstr Adoratorek
Ofiara na Krzyż Jubileuszowy
14.10. Dzień Papieski
Październik-Listopad 2001 Dni Kultury Chrześcijańskiej
10.11. 60-lecie małżeństwa Państwa Anny i Franciszka Piotrowskich
23.11. Strojenie organów
11.11. 83 Rocznica Odzyskania Niepodległości
9.12. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kociołowi katolickiemu na Wschodzie
W czasie Adwentu w dni powszednie o godz. 6.30 wierni śpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a o 7.00 brali udział w Roratach
22.12. Spowiedź adwentowa
12.12. Poświecenie nowodobudowanej Szkoły Podstawowej nr 3
Boże Narodzenie 2001
Odnowienie i konserwacja stacji Drogi Krzyżowej
Jubileusz 750-lecia Bolesławca
22.12. Integracyjne spotkanie opłatkowe w parafii NSPJ
31.12. Uroczyste nieszpory na pożegnanie starego roku

ROK 2002
Wtorek, 1.01. Pierwsza Msza św. w Nowym Roku
13.02. Środa Popielcowa
17.03. Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
16.03. Poczatek sporu o droge dojazdowa do kościoła
28-31.03. Triduum Paschalne
31.03. Msza Rezurekcyjne o godz. 6.00
Spór o drogę
Neoprezbiterzy 2002 Ks. Krzysztof Lewicki, Ks. Andrzej Łuczyński
3.10. Wyrok w sprawie drogi dojazdowej
27.01 II Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z Ks. Bp Stefanem Regmuntem
Z życia bolesławieckich parafii
19.05. Zesłanie Ducha Świętego, Pierwsza Komunia Święta
30.05. Uroczystość Bożego Ciała
28.05. Reaktywacja Miedzyparafialnego Chóru Kościelnego
8.06. Pielgrzymka dzieci Pierszokomunijnych do Częstochowy
Nowe stroje dla ministrantów
22.06. Pielgrzymka dzieci rocznicowych do Lichenia
16-19.08. IX Pielgrzymka do Ojczyzny BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
27.10. Wybory samorządowe – Pan Krzysztof Konopka nowym Starostą Bolesławieckim
1.07. Odpust u Sióstr Adoratorek
Adwent 2002
Roraty o godz.7.15 poprzedzone śpiewaniem Godzinek
8.12. Dzień modlitwy za Kościół katolicki na Wschodzie
21.12. Spowiedź Adwentowa
25.12. Boże Narodzenie – pasterki o godz. 22.00 i 24.00
Milenijny Obelisk

ROK 2003 ROK RÓŻAŃCA
Wizyta duszpasterska trwała do początku lutego
26.01. Chór śpiewał kolędy
WIELKI POST 2003
Posypmy głowy popiołem
17-19.03. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
23-26.03. Rekolekcje dla dorosłych
Kalendarz odzyskiwania drogi dojazdowej do kościoła
23/24.02. Próba włamania do kościoła
17-20.04. Triduum Paschalne
20.04. Uroczysta Rezurekcja o godz. 6.00
27.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
3.05. Matki Bożej Królowej Polski
18.05. Kanonizacja bł. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Działalność Sióstr Adoratorek
Grunt za bańkę
13.05. Sąd o drogę
15-22.05. Wspomnienie pielgrzymki do Rzymu
8.06. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I Komunia Święta
15.06. Rocznica I Komunii Świętej
19.05. Uroczystość Bożego Ciała
28.06. Bierzmowanie – Ks. Bp Tadeusz Rybak w naszej parafii
 Podziękowanie Ks. W. Karwackiemu za przyjęcie współpracowników Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
1-10.08. Pielgrzymka na Jasną Górę
1.07. Przekazanie na okres 3 lat budynku po szkole podstawowej, który był kiedyś własnością parafii
2.08. Złoty jubileusz kapłaństwa Ks. Bp Tadeusza Rybaka
1.09. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
12.09. Poświęcenie Krzyża Milenijnego
8.04. Pismo w sprawie budynku po szkole podstawowej
Październik miesiącem modlitwy różańcowej
12.10. Odpust parafialny
11.10. Zamontowanie w naszej świątyni tablicy pamiątkowej; „Hołd wdzięczności za opiekę i wsparcie trudu renowacji kościoła parafialnego w roku 1999
1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
11.11. Święto Niepodległości
30.11. Adwent – Roraty o godz. 7.00
7.12. Dzień modlitwy za kościół na Wschodzie
6.12. Wizyta św. Mikołaja
16.12. Spowiedź Adwentowa
24/25.12.2003 Boże Narodzenie. Pasterki o godz. 22.00 i 24.00
Wizyta duszpasterska potrwała do lutego.

ROK 2004
1.01. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki
25.02. Środa Popielcowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz"
21-24.03. Rekolekcje Wielkopostne
Nowa Diecezja Świdnicka
8-11.04. Triduum Paschalne
11.04. Rezurekcja o godz. 6.00
18.04. Święto Miłosierdzia Bożego
Maj, miesiąc Maryi
30.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I Komunia Święta
6.06. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – Rocznica I Komunii Świętej
10.06. Boże Ciało
05. Neoprezbiter Daniel Stembida
27.06. Ustanowienie Lokalnego Sanktuarium Maryjnego
Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Ks. Władysława Rączki, powitanie nowego proboszcza w Sanktuarium, Ks. Andrzeja Jarosiewicza z udziałem Ks. Bp Tadeusza Rybaka
XII Piesza Pielgrzymka na Jasną Góre
15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1.09. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
10.10. Odpust parafialny
Adwent. Czas oczekiwania. Roraty o godz. 7.00
24.12. Bóg zamieszkał między nami. Pasterki o godz. 22.00 i 24.00

Rok 2005
Wizyta duszpasterska
9.02. Środa Popielcowa
Rekolekcje Wielkopostne
27.03. Święta Zmartwychwstania Pańskiego

2.04. 2005 GODZ. 21.37: JAN PAWEŁ II ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

5.03. Modlitwa w intencji powołań kapłańskich
19.04.2005 Wybór papieża Benedykta XVI na tron Stolicy Piotrowej
30.04. 2005 Per Crucem ad Lucem. Nowy biskup Stefan Cichy Ordynariusz w Diecezji Legnickiej
04. Malowanie wnętrza kościoła
15.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I Komunia Święta
22.05. Rocznica I Komunii Świętej
26.05. Uroczystość Bożego Ciała
12.06. Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Władysława Szukały
14.06. Pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych do Częstochowy
Bolesławiecka ceramika dla papieża
7.10. Wywiad gazety „Słowo Polskie"
20.04. Wezwanie na rozprawę w sprawie drogi dojazdowej do kościoła
6-7.10. Program wizytacji kanonicznej w parafii

ROK 2006
Nowy Rok rozpoczęto mszami św. o godz. 10.00, 11.30 i 18.00.
31.01. Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej
14.02. Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
12-15.03. Ks. Remigiusz Tobera przeprowadził rekolekcje dla dzieci, od 2.04 dla dorosłych
Ks. Bp Stefan Cichy w naszej parafii
20.06.2006 Ks. Władysław Karwacki po 40 latach posługi odchodzi na emeryturę
26.06.2006 Powitanie nowego proboszcza Ks. Ludwika Soleckiego
6.10. Odpust Parafialny
21.10. Wybór nowej Rady Parafialnej

 

6.11. List Ks. Biskupa Stefana Cichego do Anny i Franciszka Piotrowskich w 65 rocznicę małżeństwa
Adwent – Msze św. roratnie o godz. 17.30
24.12. Boże Narodzenie. Pasterki jak co roku o godz. 22.00 i 24.00
31.12. Uroczysta Msza św. z nieszporami na zakończenie roku

ROK 2007
1.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
6.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego
Wizyta duszpasterska
2.02. Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej
Zabawy karnawałowe z dochodem na potrzeby kościoła
21.02. Środa Popielcowa
4.04. Nowi ministranci
2-8.04. Wielki Tydzień
5.05. Sakrament Bierzmowania – Ks. Bp Stefan Regmunt
27.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Pierwsza Komunia Święta
7.06. Boże Ciało świętowane wspólnie z parafią NSPJ
W lipcu ukazał się pierwszy numer Gazetki Parafialnej, w sierpniu postał zespół redakcyjny
1.07. Festa Bałkańska
Z początkiem wakacji rozpoczął się remont dachu kościoła
2.09. Dożynki w Bolesławicach
3.09. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
8.09. Pielgrzymka parafialna do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic
7.10. Odpust parafialny z ks. bp Stefanem Regmuntem. Ksiądz Ludwik Solecki prałatem.
16.10. Otwarcie I Synodu Diecezji Legnickiej
1.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
Adwent 2007 Msze św. roratnie o godz. 17.

8.12. Obłóczyny Tomasza Kołodzieja.
23.12. Nowi ministranci w naszej parafii
24.12. Wigilia Bożego Narodzenia, Pasterki o godz. 22.00 i 24.00.
31.12. Zakończenie roku Mszą św.